5 de maig 2010

In Memoriam

Les Chats d'Avignon
29.7 x 21
Llapissos de colors