17 de nov. 2009

Gazella dorcas

Per compensar-vos tot aquest temps amb el bloc abandonat avui hi haurà una actualització especial, a més de penjar una il·lustració acabada també he inclòs com a extra el procés precedent desde els primers esbossos.

Aquest treball va començar accidentalment. L'any passat, diferents circumstàncies de la vida em vàren portar a col·laborar amb el Departament d'Investigació del Parc Zoològic de Barcelona. Concretament havíem de realitzar un estudi sobre la gasela dorcas del Sàhara Occidental (Gazella dorcas subespècie neglecta), que actualment s'està criant en captivitat per reintroduir-la en el seu hàbitat, on ha estat a punt de desaparèixer.

El treball de camp consistia en apuntar metòdicament l'activitat d'un grup d'animals al llarg del dia, i com aquesta "activitat" inclou moltes hores de inactivitat (en que només dormen, espanten mosques amb les orelles o remuguen assegudes a terra) vaig començar a dibuixar-les per passar l'estona i relaxar-me entre cada mostreig. D'aquesta manera, gairebé inconscientment, vaig acabar acumulant una quantitat considerable d'apunts al natural.

D'esquerra a dreta: Mari (9609), Alemán (9735) i Ofelia (7334)


Alemán (9735), Raquel (7528), Nuria (9911)
i Marta (Undefined specimen Homo sapiens ssp. becarius)


Gemma (9915)

Quimet (9912) i Sol (9914)

Amb la idea de donar alguna utilitat a tot aquell material, vaig començar a preparar una il·lustració a color. Però el projecte va acabar aturat a mitjes, quedant només aquesta prova tècnica (aquarel·la).


Mesos més tard vaig repescar aquell projecte desde un altre plantejament. Podia aprofitar l'abundant documentació gràfica i la pràctica dibuixant gaseles per provar tècniques de pintura digital.

Però llavors vaig veure que encara em mancava quelcom per poder dibuixar gaseles sense tenir el model davant. No acabava de tenir prou clara la estructura i articulació de les potes. Vaig prendre més apunts de camp, més fotografies i també vaig consultar manuals d'anatomia animal (cérvols i cabres, que malgrat tenir diferents proporcions presenten una musculatura molt similar).


Encarant la composició final, em va semblar oportú posar un petit grup al voltant d'un exemplar de perfil clarament identificable (holotip de femella adulta), per reflectir la variabilitat física que existeix entre diferents exemplars (femelles adultes, juvenils, cries i el mascle adult) i en certa manera mostrar el comportament gregari de l'espècie. Tots posats sobre un mateix pla en una imatge panoràmica, que ben bé podria estar a peu de pàgina d'una guia de camp de fauna africana o potser en algun panell informatiu d'un zoo.A partir del llàpis escanejat, vaig pintar la imatge final amb Photoshop i tableta gràfica, treballant capa sobre capa per definir volums i textures del pelatge. El llapis del esbós no forma part del dibuix i queda amagat, de manera que el resultat visible és digital al 100%.